Om Alle læser

Alle læser er en læseindsats, der er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune. Alle læser skal inspirere børn fra 4. - 6. klasse til læselyst og læseglæde ved at inddrage både skolen, biblioteket og forældrene.

Lystlæsning gør børn til bedre læsere, hvilket er afgørende for deres succes i voksenlivet, set ud fra både et dannelses- og uddannelsesperspektiv. Der ligger et stort potentiale i at styrke samarbejdet og samspillet mellem skoler, biblioteker og familier, som alle spiller en central rolle, når børnene skal inspireres til læsning.

Undersøgelsen "Børns læsevaner 2017" viser, børns læselyst aftager markant i løbet af 5. - 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at eleverne ville læse mere, hvis emnet interesserede dem. Det kan betyde, at eleverne mangler inspiration til bøger, der fanger deres interesse og kan konkurrere med andre tilbud på digitale platforme.

I læseindsatsen vil skolerne kunne deltage i en række læseaktiviteter og –events, hvoraf størstedelen afholdes lokalt på skolerne centreret omkring det pædagogiske læringscenter (PLC). Vi har også fokus på, at børnene møder deres folkebibliotek på en anden måde, end de plejer, både på og udenfor skolen.

Alle læser består også af en række aktiviteter til hele familien. De aktiviteter finder I under siden 'Forældre'.

Alle læser løber af stablen i perioden 3. januar - 18. februar 2022.

God læselyst!


Hvis I har spørgsmål til Alle læser! og indholdet på websitet, kan I kontakte følgende:

Vi deler alt!

Også indholdet på denne side. Det er derfor helt ok, at I fx linker til siden, printer Læse-challenge og bogmærker samt deler videoer. Grafikken må dog ikke anvendes i anden sammenhæng.

God læselyst!